Apikal Fastighetspartner II AB (publ) har beslutat att förlänga teckningsperioden tom 23 april 2019 för andelslånen. Med anledning av ovanstående har bolaget ansökt om godkännande av ett tillägg till prospektet. 

Finansinspektionen godkänner det i mars 2019 av Apikal Fastighetspartner II AB (publ) (559171-3457) upprättande tillägget till det av Finansinspektionen tidigare godkända prospektet. 

 

Tilläggsprospektet återfinns i sin helhet under finansiell information på www.apikalfastighetspartner.se