Stockholm den 30 september 2019 – Apikal Fastighetspartner II AB, nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0012065506.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) under kortnamnet Apex11.

Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 30 september 2019

-          Fondens NAV-kurs är satt till 99,83

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD Apikal Fastighetspartner II AB                
Tel: +46 (0)8 410 026 31
E-post: martin.fredriksson@apikalfastighetspartner.se

Om Apikal Fastighetspartner II AB

Apikal Fastighetspartner II AB tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager och logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade hyresfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt Sverige men bolaget har även mandat för utlåning i de nordiska länderna och finansieringen omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings och ombyggnadskapital.

www.apikalfastighetspartner.se