Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

jun 2024

Information om röstningsförfarande

Ett röstningsförfarande har genomförts utav Apikal Fastighetspartner II AB avseende villkorsändringar. Apikal kan idag meddela att andellåneinnehavarna har godkänt förslagen enligt avsnitt 4 (Beslutsförhet och Majoritetskrav), för att, bland annat, (i) avregistrera Bolaget som alternativ investeringsfond, (ii) avnotera Andelslånen från den ...

maj 2024

Information rörande Apex 2019

Apex 2019 har förfallet till betalning. Dessvärre har två av lånen i fonden inte reglerats i tid av låntagarna. Följaktigen kommer en delamortering om 132 073 599 SEK samt en räntebetalning om 508 676 SEK SEK att ske den 4 juni. Beloppen motsvarar en initial återbetalning om ca 77%.   Totalt har Apex 2019 betalat räntor om 30% ...

mar 2024

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner AB 2024

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner AB (publ), 556921-1708, kallas till årsstämma torsdagen den 9 april 2024 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighets...

mar 2024

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner II AB 2024

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner II AB (publ), 559171-3457, kallas till årsstämma torsdagen den 9 april 2024 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastigh...

Fler nyheter