Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

apr 2021

Återbetalningsdag Apex VI

Värdepappret Apex 6 (ISIN: SE0008092563) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2021-04-16. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 232 750 000 SEK. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 5 april 2021 och...

feb 2021

Apex V – Resultat av skriftligt förfarande

Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal kallad...

feb 2021

Förtydligande av skriftligt förfarande Apex V

I meddelandet till skriftligt förfarande som Apikal skickade till andelslånsinnehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557, den 27 januari 2021 anges att andelslånet och de underliggande lånen ska förlängs med en period om fyra månader från ”Final Repayment Date”. Final Repayment Date inträffar den 3 februari 2...

jan 2021

Kallelse till årsstämma Apikal Fastighetspartner AB (publ)

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner AB (publ), 556921-1708, kallas till årsstämma tisdagen den 16 februari 2021 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se. Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastigh...

Fler nyheter