Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

jun 2020

Apikal Fastighetspartner AB (publ); Andelslånsinnehavarkommittén Apex V

Apikal Fastighetspartner AB (publ) meddelar härmed att andelslånsinnehavarkommittén agerat enligt det bemyndigande som givits genom det skriftliga förfarandet och gett låntagaren i Apex V (ISIN:SE0007100557) tillfälligt anstånd med förfallna betalningar. Ränteutbetalning för Q2 2020 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankd...

jun 2020

Apikal Fastighetspartner, Apex V – Resultat av skriftligt förfarande

Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal kallad...

maj 2020

Apikal Fastighetspartner, Apex V

Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) avser att initiera ett skriftligt förfarande för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal (”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”). Bakgrun...

mar 2020

Så agerar Apikal Fastighetspartner gällande coronaviruset

Vi på Apikal Fastighetspartner följer utvecklingen kring spridningen av Coronaviruset, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och riktlinjer. Vi har därför beslutat vilka åtgärder vi som bolag behöver vidta för att minska spridningen och uppmanar våra kunder och samarbetspartners att följa utvecklingen och agera eft...

Fler nyheter