Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

nov 2021

Apikal Fastighetspartner, Apex 10 – Resultat av skriftligt förfarande

Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0011204544 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex X, ursprungligen daterade den 15 maj 2018 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal kallade...

okt 2021

Återbetalning Apex 9

Värdepappret Apex 9 (ISIN: SE0010441311) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2021-11-03. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 91 750 000 SEK. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 26 oktober 2021 och dä...

okt 2021

Apikal Fastighetspartner, Apex V – Resultat av skriftligt förfarande 20/10 2021

 Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal ...

sep 2021

Uppdatering Apex V - Nordic City Properties AB (publ)

Apikal har den 25 juni 2016 lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren” och ”Lånet”). Som säkerhet för Låntagarens förpliktelser under Lånet har Låntagarens moderbolag, NFF Nordic AB (”Moderbolaget”), pantsatt samtliga aktier i Låntagaren. Lånet förföll ursprungligen...

Fler nyheter