Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital samt olika typer av bryggfinansiering.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

sep 2018

Återbetalningsdag Apex 1

Värdepappret Apex 1 (ISIN: SE0005393899) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2018-10-08. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 2018-09-28 och därefter avnoteras värdepappret.   Martin Fredriksson, VD Tel. 08-410 026 31

jun 2018

Amortering Apex 4

Under Q2 sker en amortering i Apex 4 då två låntagare valt att förtidsamortera sina lån. Detta innebär en amortering om 70,79% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 80 000 045 SEK. Den 4 juli 2018 blir sista handelsdag med nuvarande nominellt belopp om 1 000 000 SEK. Den 5 juli 2018 handelsstoppas värdepappret hos Nordic...

jan 2018

Kallelse till årsstämma i Apikal Fastighetspartner AB 2017

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner AB (publ), 556921-1708, kallas till årsstämma onsdagen den 12 februari 2018 kl 16.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 14.  Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighetspartner AB (publ) förda aktieboken per den 5 februari 2017 samt senast samma datum anm&...

dec 2017

Apikal Fastighetspartner AB (publ)

Med hänvisning till pressrelease den 4 december 2017 vill Apikal Fastighetspartner AB (publ) meddela att bolaget nu erhållit samtycke från bolagets obligationsinnehavare avseende ägarförändringar. Detta innebär att alla villkor för att genomföra ägarskifte uppnåtts.   Apikal kommer efter ägarförändringar att forts&...

Fler nyheter