Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

nov 2019

Apikal Fastighetspartner II AB (publ); Delårsrapport Q3 2019

Resultat och ställning, kvartal 3, 2019 Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 117 tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 117 tkr. Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 168 500 tkr. Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplup...

nov 2019

Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport Q3 2019

Resultat och ställning, kvartal 3 2019 Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 1 362  (1 408) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 318 (1 408) tkr. Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 808 800 (948 500) tkr. Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vi...

sep 2019

Apikal Fastighetspartner II AB NAV-kurs Q3 2019

Stockholm den 30 september 2019 – Apikal Fastighetspartner II AB, nedan kallad fonden, har givit ut vinstandelslån med ISIN SE0012065506. Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) under kortnamnet Apex11. Fonden offentliggör härmed NAV-kurs per den 30 september 2019 -        &n...

jun 2019

Återbetalningsdag Apex 3

Värdepappret Apex 3 (ISIN: SE0005797727) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2019-07-07. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 2019-06-24 och därefter avnoteras värdepappret. Martin Fredriksson, VD Tel. 08-410 026 31

Fler nyheter