Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital samt olika typer av bryggfinansiering.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

feb 2017

Kallelse till årsstämma i Apikal Fastighetspartner AB

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner, org nr 556921-1708, kallas till årsstämma onsdagen den 7 mars 2017 kl.16.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 14 i Stockholm. AnmälanAktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig till info@apikalfastighetspartner.se senast den 29 februari. OmbudAktieägare får utse ett eller fler...

dec 2016

Lansering av ny hemsida

Apikal Fastighetspartner är glada över att kunna presentera den nya hemsidan som främst fått ett nytt och modernare visuellt uttryck. Dessutom är den nya designen responsiv, vilket innebär att hemsidan anpassar sig till din skärm – oavsett vilken enhet du använder. Vi har också flyttat runt lite på innehållet så att det fö...

feb 2016

Kallelse till årsstämma 2016 i Apikal Fastighetspartner AB

Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner, org nr 556921-1708, kallas till årsstämma onsdagen den 7 mars 2016 kl.16.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 14 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig till info@apikalfastighetspartner.se senast den 29 februari. Ombud Aktieägare får utse ett e...

okt 2015

Apikal rekryterar

I takt med att Apikal växer och framgent ser fortsatt behov av företagets produkt har Apikal anställt Behroz Youssefi som närmst kommer från en tjänst på backoffice hos Strukturinvest Fondkommission (FK) AB. Behroz kommer att påbörja sin tjänst hos Apikal den 1 januari och  anställs med befattning som administratör, affärsutv...

Fler nyheter