Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner genom att ge ut fastighetsobligationer med bestämd löptid.

Läs mer om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot kommersiellt förvaltade bostadsfastigheter. Apikals geografiska fokus är framförallt de nordiska länderna och omfattar bl.a. omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital.

Sedan den globala finanskrisen har tillgången på traditionellt lånekapital minskat avsevärt, för fastighetsägare såväl som för andra företagare. Vi tror att denna utveckling är strukturell snarare än cyklisk samt att mer och mer kapital kommer att efterfrågas från alternativa finansieringskällor och modeller. Apikal är en av de marknadsaktörer som strävar efter att avhjälpa den uppkomna kapitalbristen och ge professionella fastighetsaktörer tillgång till det kapital de behöver.

Apikal Fastighetspartner drivs av personer med lång erfarenhet från fastighets-, bank- och kapitalförvaltningsbranscherna. Företaget är privatägt och oberoende, och dess verksamhet drivs av ägarna. När Apikal lånar ut pengar ser vi på relationen med låntagaren som ett aktivt partnerskap vilket bygger på nära samarbete, transparens och ömsesidig respekt.

Ränta
Kapital
Ränta Lån

Investerare

Obligationer
Fastigheter

Nyheter

jul 2022

Apikal Fastighetspartner II AB, Resultat av skriftligt förfarande

Apex 2019 Det skriftliga förfarande som initierats inom ramen för Apex V emitterade av Apikal Fastighetspartner AB (publ), beträffande en samförståndslösning med en låntagare i konkurs (Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren”)) har nu avslutats. Om en förlikning träffas innebär detta att Låntagarens konkurs ska ned...

jul 2022

Apikal Fastighetspartner, Apex V – Resultat av skriftligt förfarande 20220701

Apex V Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som initi...

jun 2022

Apikal Fastighetspartner II AB - Apex 2019

Apex 2019 Ett skriftligt förfarande har initierats inom ramen för Apex V emitterade av Apikal Fastighetspartner AB (publ), beträffande en samförståndslösning med en låntagare i konkurs (Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren”)). Utfallet av detta kan innebära att Låntagarens konkurs nedläggs och att ett nytt lånea...

jun 2022

Apikal Fastighetspartner AB (publ) - Apex V

Apex V Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) avser att initiera ett skriftligt förfarande för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal (”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”). ...

Fler nyheter