Låntagare

Apikal Fastighetspartner förser professionella fastighetsägare med lånekapital. Vi kräver att dessa låntagare har tillräcklig erfarenhet och kompetens gällande fastighetsägande och förvaltning samt att de fastigheter som skall belånas kan bära den belåning som efterfrågas. Härvid utvärderar vi potentiella låntagare inom ramen för en djupgående analys baserad på vår egen experts inom bland annat fastighetsvärdering och kreditanalys. Följande är grundkriterier vid bedömning av en potentiell lånetransaktion:

  • Fokus på de nordiska länderna
  • Kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri, blandad användning eller bostad
  • Omfinansiering, förvärvsfinansiering, förädlings-, utvecklings- och ombyggnadskapital samt olika typer av bryggfinansiering
  • Fastighetsvärden på mellan 50 och 2,000 miljoner svenska kronor
  • Transaktionsstorlek mellan 10 och 300 miljoner svenska kronor per lån
  • Löptid 3-5 år 
  • Säkerhetspaket bestående av panträtt, aktiepant, garantier och/eller dylikt