Apex 2019

Ett skriftligt förfarande har initierats inom ramen för Apex V emitterade av Apikal Fastighetspartner AB (publ), beträffande en samförståndslösning med en låntagare i konkurs (Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren”)). Utfallet av detta kan innebära att Låntagarens konkurs nedläggs och att ett nytt låneavtal ingås varmed Låntagaren blir skyldig att återbetala hela kapitalbeloppet under det lån som Apikal Fastighetspartner II AB (publ) lämnat till Nordic City Properties AB (publ) senast 31 december 2023. Ingen ränta ska utgå på kapitalbeloppet förrän tentativt mars 2023. För mer information se Apikal Fastighetspartners webbsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

E-post: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31