Apikal Fastighetspartner AB (publ) meddelar härmed att andelslånsinnehavarkommittén agerat enligt det bemyndigande som givits genom det skriftliga förfarandet och gett låntagaren i Apex V (ISIN:SE0007100557) tillfälligt anstånd med förfallna betalningar. Ränteutbetalning för Q2 2020 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 14:e juli 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Mejl: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31