Apikal Fastighetspartner AB (publ) meddelar härmed att andelsinnehavarna genom det skriftliga förfarandet i Apex V (ISIN:SE0007100557) godkänner förslag om att villkoren ska fortsatt tillämpas i förhållande till Andelslånen och Lånet i enlighet med Emittentens förslag till och med 3 februari 2021. Detta för att möjliggöra att de förhandlingar som redan pågår antingen resulterar i en återbetalning av Lånet i dess helhet eller i ett förslag till ändringar av Lånet och Villkoren som kan accepteras av andelslånsinnehavarna.

Andelsinnehavarna godkänner även genom det skriftliga förfarandet förslag om förlängt samt utvidgat mandat för andelslånsinnehavarkommittén till den tidigare tidpunkten av (i) den dag då Andelslånen återbetalts i dess helhet och (ii) 31 december 2021.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Mejl: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31