I samarbete med Strukturinvest Fondkommission lanserar vi nu ett nytt publikt erbjudande av vinstandelslån i Apex 2019 - en placering bestående av svenska kommersiella fastighetslån med hög kvartalsvis ränta. Nytt för Apex 2019 är lägsta investeringsbelopp som nu uppgår till fyra andelar á 50 000 SEK, till skillnad från tidigare emission då lägsta handelspost uppgick till 1 000 000 SEK. Värdepappret kommer att noteras och vara upptaget för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) vilket möjliggör förvaring på ISK, Kapitalförsäkring samt Vp-konto. Den årliga räntan som betalas ut kvartalsvis består av en rörlig del i form av 3-månader Stibor med golv noll samt en fast del som uppgår till ca 600 baspunkter.

Sista teckningsdag är den 23 april 2019!

 

Viktig information


Detta material utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet. Informationen är delvis en sammanfattning av prospektet och ska inte ses som en rekommendation om köp av vinstadelslån i Apikal Fastighetspartner II AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Apikal Fastighetspartner II AB och de risker som är förknipppade därmed. Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från www.apikalfastighetspartner.se

För mer information om teckningsförfarande, önskemål om material samt förfrågningar om gemensamma kundpresentationer vänligen kontakta Strukturinvest,

Strukturinvest Fondkommission
Telefon: 031-68 82 90
E-post: info@strukturinvest.se.