Under sommaren stängde Apikal Fastighetspartner (”Apikal”) sin tredje emission om 28 MSEK vilket relativt omgående och i sin helhet har lånats ut till ett intressant fastighetsbolag. Räntan på lånet ligger i det indikerade avkastningsspannet för Apex-obligationerna och betalas ut senast 15 oktober i enlighet med villkoren i Apex obligationerna. Som aviserats i Apikals pressrelease den 24:e juli har Apikal genomfört ett antal förändringar i styrelsen som ett led i att bolaget går in i sin nästa fas. Håkan Johanson, Rickard Fischerström, Magnus Löfgren och Thomas Sipos har överlämnat sina styrelseposter till Thomas Olsson och Jonas Wetterfors. Olof Gustafsson och Fredrik Langley kvarstår som styrelseledamöter sedan tidigare.

I syfte att säkerställa att Apikal kan ta nästa kliv i bolagets utveckling och positionera sig som en av landets ledande aktörer inom området direktlån mot fastigheter, är Apikal glada att kunna meddela att Martin Fredriksson har rekryterats som ny verkställande direktör. Ytterligare förstärkning av ledning sker genom Thomas Olsson som kommer vara aktiv i driften av Apikal, som representant för huvudägaren Strukturinvest Fondkommission AB. Martin och Thomas ersätter Rickard Fischerström och Magnus Löfgren som i samband med detta lämnar samtliga operativa uppdrag i Apikal.

Martin Fredriksson kommer formellt att tillträda tjänsten som verkställande direktör för Apikal under augusti månad. Han har även valts in i Apikals styrelse. Martin Fredriksson kommer närmst från en tjänst som global chef för Fixed Income på investmentbanken ABG Sundal Collier där han har ansvarat för mäkleri och emissioner av i huvudsak företagsobligationer.

Thomas Olsson är verksam som vVD inom Apikals huvudägare Strukturinvest Fondkommission AB. Innan Strukturinvest Fondkommission AB var Thomas på KPMG AB där han, under nästan 20 år, har haft olika ledande befattningar inom affärsområdet revision. Thomas Olsson har främst arbetat med större internationella och nationella koncerner och var under senare delen av sin anställning på KPMG vald revisor i bolag som Bilia Personbilar och Lindex. Thomas Olsson är civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

”Vi kommer under hösten att utöka Apikals verksamhet genom att emittera större lån mot en bredare investerarbas av såväl privata investerare som institutionella investerare. Förändringarna som nu görs kommer bli tydliga hos er, våra kunder, som kommer uppleva en säljprocess och produkt som är färgad av vår erfarenhet av att emittera obligationer och krediter.” säger Martin Fredriksson.

I takt med att Apikal avser att emittera större lån kommer Apikal även vara en attraktiv partner för betydligt fler fastighetsbolag än tidigare. ”Vi ser fram emot att inom kort kunna informera om och inleda arbetet med Apex 4”.

För ytterligare information hänvisas till Martin Fredriksson eller Thomas Olsson info@apikalfastighetspartner.se