Strukturinvest Fondkommission (FK) AB (”Strukturinvest”) och Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) har träffat en överenskommelse som innebär att Strukturinvest säljer samtliga sina aktier i Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) till Kvalitena eller till Kvalitena närstående bolag. Martin Fredriksson kommer kvarstå både som aktieägare och som bolagets verkställande direktör.   

Apikal grundades 2013 och bolaget tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. På fyra år har Apikal vuxit och emitterat 9 obligationer med över en miljard i utlånat lånekapital till fastighetsbolag belägna inom Sverige. Innan förvärvet har bolaget två anställda med kontor i Stockholm.

Strukturinvest grundades 2009 och har under de senaste åtta år vuxit till att bli en av de absolut ledande aktörerna i Sverige avseende finansiella placeringar, obligationslösningar och depåtjänstlösningar för förmedlare och andra typer av tredjepartsdistributörer i Sverige. Bolaget har cirka 60 anställda inom koncernen med kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Kvalitena AB är ett privatägt bolag grundat 1995 verksamt i fastighetssektorn. Kvalitena har sedan starten växt och utvecklats till ett fastighetsinriktat investmentbolag genom noteringen av de tidigare dotterbolagen D. Carnegie & Co och Stendörren Fastigheter. Kvalitena har även innehav i såväl onoterade som noterade industri, produktion och finansbolag via dotterbolaget Kvalitena Industrier AB.

”Genom affären skapas bättre förutsättningar för Apikal att kunna bredda sitt erbjudande och öka utgivningen av fastighetsobligationer för att möta den växande efterfrågan som Strukturinvest och Apikal idag ser från såväl investerare som låntagare. Strukturinvest ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Apikal och Kvalitena framöver, för att gemensamt skapa för marknaden attraktiva obligationslösningar inom fastighetssegmentet.”, skriver Thomas Olsson, VD i Strukturinvest i en kommentar.

”Affären är ett logiskt steg i rätt riktning för Apikal. Bolaget kommer att dra stor nytta av den kunskap och det nätverk det innebär att få in Kvalitena som ägare. Samtidigt ser vi fram emot ett fortsatt samarbete med tidigare aktieägaren Strukturinvest”, skriver Martin Fredriksson, verkställande direktör i Apikal.

Affären är villkorad samtycke från Apikals obligationsinnehavare och beräknas slutföras under december månad 2017.