Värdepappret Apex 2 (ISIN: SE0005624848) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2019-02-14. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 2019-02-07 och därefter avnoteras värdepappret.

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31