Apex 2019

Det skriftliga förfarande som initierats inom ramen för Apex V emitterade av Apikal Fastighetspartner AB (publ), beträffande en samförståndslösning med en låntagare i konkurs (Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren”)) har nu avslutats. Om en förlikning träffas innebär detta att Låntagarens konkurs ska nedläggas och att Låntagaren blir skyldig att återbetala hela kapitalbeloppet under det lån som Apikal Fastighetspartner II AB (publ) lämnat till Nordic City Properties AB (publ), senast 31 december 2023. Ränta ska utgå på kapitalbeloppet endast om vissa särskilda villkor är uppfyllda.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Mejl: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31