Apikal Fastighetspartner har slutfört en finansiering om 20 MSEK av fastighetsbolaget Niklasberg KB. Apikals lån utnyttjas av fastighetsägaren som delfinansiering av de före detta kasernbyggnaderna för Västgöta Regemente i Hagaparken i centrala Vänersborg.

I Niklasberg KBs fastigheter inryms skolverksamhet, kontor, vårdlokaler och gym. Samtliga verksamheter har stabil efterfrågan och är helt eller delvis finansierade med kommunala eller statliga medel. Hyresgästerna i fastigheten inkluderar Fridaskolan, den största grundskolan i Vänersborg med ca 450 elever – en personalägd, skolpengsfinansierad friskola som drivs sedan 1993 (i vinstsyfte men där vinsten återinvesteras i skolans vidare utveckling). Därtill har bland annat den statliga kriminalvårdsmyndigheten kontor i fastigheten och Vänersborgs kommun driver daghem. Dessa hyresgäster har långa kontrakt med fastighetsägaren.

De belånade fastigheterna genererar stabila hyresintäkter och direktavkastningen är god vilket ger det aktuella lånet en bra riskbuffer vid eventuella hyresintäktsbortfall. Vidare är fastigheterna i mycket gott skick och inga omfattande renoveringar, reparationer eller ombyggnationer är förestående.

"Vi är mycket nöjda med vår finansieringstransaktion i Vänersborg vilken uppfyller de kriterier Apikal föresatt sig vad gäller avkastning och risk; med en bra låntagare, solida hyresgäster på långa kontrakt, en rimlig belåningsgrad, en god ränta och ett gediget säkerhetspaket”, säger Magnus Löfgren och Rickard Fischerström från Apikal Fastighetspartner.

“Från Niklasbergs sida ser vi positivt på Apikals inträde på finansieringsmarknaden som komplement till seniorbanker och är väldigt nöjda med Magnus Löfgren och hans teams pragmatiska och profesionella genomförande av transaktionen”, säger Hans Kristian Voldstad och Kjetil Lisland från Niklasberg KB.

 

Se pressrelease här.