Värdepappret Apex 1 (ISIN: SE0005393899) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2018-10-08. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 2018-09-28 och därefter avnoteras värdepappret.

 

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31