Under Q2 sker en amortering i Apex 4 då två låntagare valt att förtidsamortera sina lån. Detta innebär en amortering om 70,79% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 80 000 045 SEK.

Den 4 juli 2018 blir sista handelsdag med nuvarande nominellt belopp om 1 000 000 SEK. Den 5 juli 2018 handelsstoppas värdepappret hos Nordic Growth Market fram till t.o.m 13 juli 2018 vilket sammanfaller med dagen för utbetalning av amortering. Värdepapprets nya nominella värde 292 035 SEK från och med den 5:e juli.

Mer information om amorteringsförfarandet kommer i samband med pressrelease avseende ränteutbetalningen för Q2.

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31