Apikal har under den senaste veckan delfinansiering förvärvet av ett studentboende på campusområdet vid Gävle Högskola. Det rör sig om ca. 200 lägenheter vilka används av studenter inom de omkring 50 olika programmen vid högskolan.

Gävle har med ca 15,000 studenter och en växande “civilbefolkning” ett kroniskt underskott på studentboenden. Apikals låntagare har arbetat med Allmännyttan för att ta över kommunens studentboenden i anslutning till Gävle Högskola, modernisera dessa och utöka antalet studentlägenheter. Detta för att tillgodose behovet av att husera det växande antal studenter högskolan attraherar. Gävle kommun erbjuder en bostadsgaranti för studenter på Gävle Högskola.

För Apikal representerar den aktuella transaktionen ytterligare ett attraktivt lån till en fastighetsägare med stabila hyresintäkter från en underliggande verksamhet som bedöms som långsiktigt gångbar med stark efterfrågan och begränsad cyklikalitet. Fastigheten i sig har god avkastning och förmåga att bära den aktuella belåningen.

“Vi gläder oss över att ha utfört en till finansieringstransaktion i linje med dom risk- och avkastningsmässiga krav vi ställer i vår verksamhet”, säger Magnus Löfgren och Rickard Fischerström från Apikal Fastighetspartner. “I den aktuella transaktionen har vi en erkänt duktig och för oss välkänd fastighetsägare som motpart och själva fastigheten är av attraktiv karaktär avseende tillgång/efterfrågan samt användningsområde”, fortsätter dom.