Med hänvisning till pressrelease den 4 december 2017 vill Apikal Fastighetspartner AB (publ) meddela att bolaget nu erhållit samtycke från bolagets obligationsinnehavare avseende ägarförändringar. Detta innebär att alla villkor för att genomföra ägarskifte uppnåtts.  

Apikal kommer efter ägarförändringar att fortsätta sin verksamhet på sedan tidigare inslagen väg. Verkställande direktör Martin Fredriksson, personal och övriga nyckelpersoner kommer fortsätta sitt arbete framåt i Apikal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917