Välkommen på investerarpresentation!
Apikal Fastighetspartner bjuder in investerare i Apex till en presentation
med en kort genomgång av fastighetslåneportföljen.
Datum: 18 maj
Tid: 15-16
Adress: Apikal Fastighetspartner, Grev Turegatan 14.
Osa till Martin Fredriksson: martin.fredriksson@apikalfastighetspartner.se senast den 11 maj.