Värdepappret Apex 3 (ISIN: SE0005797727) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2019-07-07. Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 2019-06-24 och därefter avnoteras värdepappret.

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31