Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) har i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån med ISIN SE0007100557 för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”, och ”NCP-lånet”). NFF Nordic AB (org.nr. 556671-5297) (”NFF”) äger 100 % av aktierna i NCP. Som säkerhet för NCP’s skuld till Apikal har NFF pantsatt samtliga aktier i NCP till Apikal. NCP-lånet förföll ursprungligen till betalning den 25 juni 2020.

NCP har idag, 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
Mejl: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021 kl. 21.15 CET.