Värdepappret Apex 7 (ISIN: SE0008092563) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2022-02-18. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 205 000 000 SEK.

Investerarna i Apex 7 har därmed under en löptid om 5 år mottagit en ränta motsvarande ca 30%.

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31