Kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) har förlängt noteringsperioden på Nordic Growth Market fram till och med 2023-03-31. Detta mot bakgrund av att Apikal och Kommittén (å ena sidan) och Låntagaren (å andra sidan) arbetar för att ett låneavtal skall ingås för att dokumentera förlikningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Mejl: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31