Vi på Apikal Fastighetspartner följer utvecklingen kring spridningen av Coronaviruset, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens bedömningar och riktlinjer. Vi har därför beslutat vilka åtgärder vi som bolag behöver vidta för att minska spridningen och uppmanar våra kunder och samarbetspartners att följa utvecklingen och agera efter myndigheternas råd.

 

Kort uppdatering kring låneportföljen

Läget runt coronaviruset och de restriktioner som regeringen successivt infört medför stora utmaningar för många branscher. Bland drabbade branscher finns förstås också kunder till fastighetsbolag, främst restauranger, hotell och butiker. Apikal har i sin låneportfölj ytterst liten exponering gentemot dessa tre branscher. I dagsläget för vi dialog med våra låntagare och bolagen ser ingen omedelbar anledning till oro när det kommer till underliggande hyresgäster.

 

För mer information:

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.