Värdepappret Apex 6 (ISIN: SE0008092563) förfaller och återbetalningsdag blir enligt plan 2021-04-16. Detta innebär en amortering om 100% av nominellt värde vilket motsvarar ett amorteringsbelopp om 232 750 000 SEK.

Mot bakgrund av att detta vill Apikal Fastighetspartner därmed informera att sista handelsdag för värdepappret blir 5 april 2021 och därefter avnoteras värdepappret.

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31