I takt med att Apikal växer och framgent ser fortsatt behov av företagets produkt har Apikal anställt Behroz Youssefi som närmst kommer från en tjänst på backoffice hos Strukturinvest Fondkommission (FK) AB. Behroz kommer att påbörja sin tjänst hos Apikal den 1 januari och  anställs med befattning som administratör, affärsutvecklare och resurs inom försäljning och marknadsföring.

Behroz kommer vara delaktig i Apikals huvudsakliga verksamhet vilket involverar framtagande av material i samband med kreditgivning, administration, marknadsföring och försäljning.

Behroz, välkommen till Apikal!

Martin