Apikal Fastighetspartner II AB (publ) (”Apikal”) har i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån med ISIN SE0012065506, ursprungligen daterade den 15 januari 2019 (”Villkoren”) och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”, och ”NCP-lånet”). NFF Nordic AB (org.nr. 556671-5297) (”NFF”) äger 100 % av aktierna i NCP. Som säkerhet för NCP’s skuld till Apikal har NFF ställt en andrahandspant över samtliga aktier i NCP till Apikal.

NCP har idag, 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
Mejl: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021 kl. 21.15 CET.