Apikal Fastighetspartner II AB (publ) (”Apikal”) har i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån med ISIN SE0012065506 (”Andelslånen”), ursprungligen daterade den 15 januari 2019 (”Villkoren”) och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”, och ”NCP-lånet”). NFF Nordic AB (org.nr. 556671-5297) (”NFF”) äger 100 % av aktierna i NCP. Som säkerhet för NCP’s skuld till Apikal har NFF ställt en andrahandspant över samtliga aktier i NCP till Apikal.

NCP har per igår, 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs. NCP-lånet utgör cirka 11.6 % av de underliggande tillgångar som finansierats genom Andelslånen. Det är för närvarande svårt att bedöma sannolikheten för att få NCP-lånet helt eller delvis återbetalt ur NCP’s konkursbo.  Apikal står i löpande kontakt med konkursförvaltaren för att säkerställa att andelslånsinnehavarna i så stor utsträckning som möjligt blir återbetalda.

Den Ränteinformation & NAV-kurs Q2 2021 som Apikal publicerat tidigare idag (7 juli 2021) inkluderar inte den eventuella förlust som uppstår till följd av NCP’s konkurs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
Mejl: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021 kl. 1315 CET.