Apikal Fastighetspartner genomförde nyligen en framgångsrik obligationsfinansiering riktad till ett begränsat antal förmögna privatpersoner, företag och institutioner. Intresset för de så kallade Apex 1-obligationerna var stort och vi arbetar nu med att ta vara på tillgängliga affärsmöjligheter och generera avkastning på det resta kapitalet. Magnus Löfgren och de andra personer som ansvarar för Apikals initiering, utvärdering och förhandling av lån arbetar nu på ett antal transaktioner och planerar att sätta pengarna i arbete inom kort på attraktiva villkor.

Vidare pågår noteringsprocessen och vi förväntar oss att obligationerna kommer att vara noterade hos NGM inom de närmaste veckorna.

Vi är mycket nöjda med resultatet av bolagets första finansieringsrunda utanför ägarkretsen och glada för att Apikal nu är igång med sin utlåningsverksamhet. Vi är också mycket tillfreds med den solida externa investerarbas Apikal attraherat, vilket ger bolaget en mycket stark grund att stå på i den aktuella marknaden. 

Tack vare det positiva mottagandet av Apikals obligationer kommer vi så småningom att lansera en ny version av Apikal-obligationerna kallad Apex 2, med samma inriktning som Apex 1.

 

Ladda ner prospektet för Apex 1-obligationerna här.