Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0011204544 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex X, ursprungligen daterade den 15 maj 2018 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal kallade till den 25 oktober 2021.

 

Apikal kan idag meddela att andellåneinnehavarna har godkänt att Apikal lämnar ett nytt lån om 20 000 000 kronor till Strumento Fastigheter Holding AB, i enlighet med förslaget som Apikal la fram i det skriftliga förfarandet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Mejl: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31