Apikal har under de senaste dagarna slutfört finansieringstransaktioner om drygt 40 MSEK. Bland de mest nämnvärda transaktionerna finns delfinansieringen av två bostadsfastigheter i Kungsängen där slutanvändare är Stiftelsen MHS-Bostäder (“MHS”), samt finansieringen av ett expansivt bolag inom segmentet samhällsfastigheter.

Avseende fastigheterna i Kungsängen har Apikal arbetat med fastighetsägaren för att skriva ett lån avseende 54 nybyggda lägenheter vilka är uthyrda till försvarsmakten genom den statliga stiftelse (MHS) som ansvarar för tillhandahållandet av bostäder åt Försvarsmaktens personal, studerande på Försvarshögskolan och andra statligt anställda som för tjänst behöver en tillfällig bostad i Mälardalsregionen.

Vad gäller fastighetsbolaget med samhällsinriktning arbetar de med nyproduktion, utveckling och långsiktigt ägande av fastigheter för samhällstjänster på kommunal nivå. Fastigheterna är energisnåla och miljöoptimerade med bra lägen i främst storstadsregioner. Bolaget erbjuder exempelvis kommuner att erhålla moderna och effektiva vårdfastigheter helt utan investeringskostnad.

Under perioden har Apikal även utfört en mindre transaktion i norra Sverige med en fastighetsägare som förvärvat en utbildnings- och forskningsfastighet där staten är ensam hyresgäst.

För Apikal representerar de aktuella transaktionerna ytterligare attraktiva lån till fastighetsägare med stabila hyresintäkter från solida hyresgäster med långa kontrakt. De underliggande verksamheterna, i de här fallen framförallt tjänste- och äldreboende samt utbildning/forskning, har stark efterfrågan och en låg bedömd risknivå. Fastigheterna har god direktavkastning och förmåga att bära den aktuella belåningen. Vidare är dom finansierade byggnaderna i nyskick, helt utan behov av renoveringar, reparationer eller ombyggnationer.

“Vi gläder oss över att ha utfört ett antal nya finansieringstrans- aktioner i enlighet med de avkastnings- och riskparametrar som är vårt fokus på Apikal, säger Magnus Löfgren och Rickard Fischerström från Apikal Fastighetspartner. De aktuella trans- aktionerna har professionella fastighetsägare och en hög andel statligt och kommunalt finansierad verksamhet som genererar det underliggande kassaflödet, vilket vi naturligtvis ser som positivt, fortsätter dom.”

Se pressrelease här.